Monitoring zaveze

EU MORA DATI PREDNOST INTERESOM LJUDI PRED INTERESI KAPITALA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada delno zagovarja vrednote iz zaveze, predvsem na področju mirovne politike v odnosu do rusko-ukrajinske vojne in previdneje do vojne v Gazi. Tam je sprva brezpogojno podprla izraelski povračilni napad, nato pa začela opozarjati na njegovo nesorazmernost, vendar kljub temu, da se izraelska vojna v Gazi razvija v etnično čiščenje, ni uvedla sankcij. Konkretno vlada podpira in izvaja širitev EU na Zahodni Balkan, oboroževanje Ukrajine in sankcije proti Rusiji.
Na področju socialne politike je ministrstvo za delo zagovarjalo nekatere politike (npr. podporo evropski direktivi o platformnem delu), ki gredo v smer izpolnjevanja zaveze, vendar v nacionalni zakonodaji in ukrepih na tem področju ni večjih premikov. Dostopnost zdravstvenih storitev v javni mreži pa se ni izboljšala; zaradi vladne napačne zdravstvene politike se nadaljuje spontana privatizacija zdravstva na ravni financiranja in izvajanja.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Slovenija naj v evropskih institucijah zagovarja prenovo EU kot demokratične, socialne, ekološke in mirovniške zveze, ki daje prednost interesom ljudi pred interesi kapitala. Prenova EU naj prav tako vključuje dosledno zagotavljanje človekovih pravic in preprečuje vsako obliko diskriminacije. Hkrati se je treba zavzemati za krepitev javnih socialnih politik, za izenačevanje standardov dostopnosti in kakovosti storitev za vse prebivalstvo na področjih zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva, za višje in boljše standarde varstva okolja in narave, za izpolnjevanje zelenih ciljev za prehod v brezogljično družbo, za obdavčitev korporacij in bogastva, za izenačevanje delavskih pravic na globalni ravni in za vzpostavitev globalnega socialnega partnerstva. Kot članica EU mora Slovenija zahtevati, da te pravice in politike EU zagovarja tudi v mednarodnih, multilateralnih institucijah in bilateralnih odnosih z drugimi državami.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost