Monitoring zaveze

VZPOSTAVITI JE TREBA POGOJ NEKAZNOVANOSTI ZA POLITIČARKE IN POLITIKE TER NOSILKE IN NOSILCE JAVNIH FUNKCIJ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Uresničevanje zaveze je skupaj z reformo volilnega sistema v teku. Kot pojasnjuje resorno ministrstvo, je bila med 31. 5. in 1. 9. 2023 izvedena spletna anketa “Kaj vam je pomembno pri volitvah?”, ki zadeva tudi omejitev pasivne volilne pravice v Zakonu o volitvah v Državni zbor. Za sprejem Zakona o volitvah v Državni zbor, ki ureja temeljno volilno pravico, je v skladu z 80. členom Ustave RS potrebna ustavna večina, torej mora za spremembo v Državnem zboru glasovati 60 poslancev_k.

Ministrstvo za javno upravo pripravlja nov Zakon o funkcionarjih; vanj so po navedbah ministrstva vključene tudi vsebine, povezane s pogojem nekaznovanosti funkcionarjev_k in z možnostjo predčasnega prenehanja funkcije.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Prepovedati je treba kandidiranje in opravljanje javne funkcije za političarke in politike ter druge ključne nosilke in nosilce političnih funkcij, ki so evidentirani kot pravnomočno kazensko obsojeni. Skladno s to zahtevo je treba urediti tudi pogoje za nastop in prenehanje funkcij.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema