Monitoring zaveze

ŽVIŽGAČI MORAJO BITI ZAKONSKO ZAŠČITENI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: IZPOLNJENA

Državni zbor je konec januarja 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev, s katerim se vzpostavljajo sistemski mehanizmi za prijavo kršitev veljavnih predpisov in zaščito prijavitelja_ice teh kršitev.

Prvi del zakona določa obveznost vzpostavitve prijavnih poti za zavezance_ke v javnem in zasebnem sektorju z več kot 50 zaposlenimi. Drugi del zakona določa prepoved povračilnih ukrepov ter ureja zaščitne ukrepe za pomoč prijaviteljem_icam. Prijavitelji_ce, ki bodo prijavili_e kršitve predpisov, bodo deležni_e zaščite pred razkritjem njihove identitete, pa tudi zaščite v primeru povračilnih ukrepov. Prijaviteljem_icam se zagotavlja brezplačno pravno pomoč, nadomestilo za primer brezposelnosti, psihološko podporo, sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov.

Komisija za preprečevanje korupcije naj bi prav tako nadgradila svoje dosedanje izkušnje pri delu z žvižgači_cami.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Nemudoma je treba implementirati evropsko Direktivo 2019/1937 za zaščito žvižgačev, jih z novim zakonom sistemsko obvarovati ter zagotoviti varno prijavo sumov nepravilnosti.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice