Monitoring zaveze

SPREJETI JE TREBA NOV PRAVILNIK O POKLICNIH BOLEZNIH

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: IZPOLNJENA

Ministrstvo za zdravje je pripravilo nov pravilnik o poklicnih boleznih, po katerem ugotavljanje poklicne bolezni ni odvisno od delodajalca_ke. Prav tako so posodobili seznam poklicnih bolezni, ki je sedaj usklajen z najnovejšim priporočilom Evropske komisije. Pravilnik je bil v Uradnem listu RS objavljen 24. februarja, v veljavo pa je stopil s 1. majem 2023.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Seznam poklicnih bolezni kot priloga pravilnika mora biti usklajen z najnovejšimi priporočilom Evropske komisije. Financiranje izvedenskih postopkov postavitve suma in potrditve poklicne bolezni mora postati finančno neodvisno od delodajalca, zato naj ga prevzame obvezno poklicno zavarovanje poklicnih bolezni in poškodb pri delu.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse