Monitoring zaveze

ZVIŠATI JE TREBA POKOJNINE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je zvišala pokojnine, saj je novembra 2022 sprejela Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva, s katerim je zagotovila izredno uskladitev pokojnin z minimalnimi življenjskimi stroški oz. inflacijo. Pokojnine so se tako konec novembra 2022 zvišale za 4,5 odstotka, izredna uskladitev pa je veljala le za dva meseca (november in december 2022). Redna uskladitev pokojnin je sledila februarja 2023, ko so se pokojnine dvignile za 5,2 odstotka, izplačane pa so bile 28. februarja skupaj s poravnavo za januar 2023.

Upokojenke_ci ter prejemnice_ki nadomestil iz invalidskega zavarovanja so novembra in decembra 2023 prejele_i za 1,8 odstotka višje pokojnine oz. nadomestila za lažjo premostitev do naslednje redne uskladitve. Konec decembra 2023 so prejele_i enkratni dodatek v obliki “zimskega regresa”, ki bo znašal 40 odstotkov letnega dodatka. Uvaja se tudi institut zagotovljene vdovske pokojnine za vse vdove_vce, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ki bo znašala vsaj toliko kot zagotovljena starostna pokojnina.

Poleg tega so bili_e z enkratnim ukrepom upokojenci_ke z najnižjimi pokojninami (pod 620 EUR) od novembra 2022 do februarja 2023 upravičeni_e do energetskega dodatka (200 EUR).

Vsi_e voljni_e in zmožni_e dela lahko delajo tudi po upokojitvi.

Ministrstvo pripravlja predlog pokojninske reforme, s katero bi zvišalo najnižje pokojnine, najnižja nadomestitvena stopnja pa naj bi bila 70 odstotkov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba pravične upokojitvene pogoje in dostojne pokojnine, ki bodo omogočale pokritje vseh osnovnih življenjskih stroškov in dostojno starost. Vsem, ki so dela tako voljni kot zmožni, pa je treba omogočiti delo tudi po upokojitvi. Dostojna starostna pokojnina za polno delovno dobo mora biti odmerjena v višini 72 % nadomestitvenega razmerja do plač, minimalna pokojnina pa mora pokrivati osnovne življenjske stroške. V sklopu javnega pokojninskega zavarovanja mora biti določena minimalna pokojnina, ki starejši osebi zagotavlja dostojen življenjski standard.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse