Monitoring zaveze

ZVIŠATI JE TREBA MINIMALNO PLAČO IN SOCIALNO POMOČ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Minister za delo je januarja 2023 v skladu z zakonodajo zvišal minimalno plačo, ki je usklajena z minimalnimi življenjskimi stroški in letno stopnjo inflacije. Vendar pa minimalna plača še vedno ne predstavlja plačnega dna.

Socialna pomoč se ni zvišala za tretjino in ni usklajena z minimalnimi življenjskimi stroški. Vlada RS je za leto 2024 celo želela ustaviti usklajevanje socialnih transferjev z inflacijo, s čimer bi to zavezo prelomila, kar pa so poslanci in poslanke državnega zbora ustavili. Socialna pomoč in ostali socialni transferji se bodo tako tudi leta 2024 uskladili z inflacijo, kljub temu pa še vedno ne bodo na ravni minimalnih življenjskih stroškov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zvišati se mora osnova za določanje minimalne plače. Minimalna plača se mora vsako leto višati glede na vsakoletni izračun rasti življenjskih stroškov (kritje minimalnih življenjskih stroškov + od 20 do 40 %). Minimalna plača mora predstavljati plačno dno. Socialna denarna pomoč se mora nemudoma zvišati za najmanj tretjino sedanjega zneska, da se bo približala minimalnim življenjskim stroškom.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse