Monitoring zaveze

POTREBNI SO DODATNI BREZPLAČNI PROGRAMI ZA DOKVALIFIKACIJO IN PREKVALIFIKACIJO DELAVK IN DELAVCEV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Vlada je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, financiranega z evropskimi sredstvi, že leta 2021 namenila sredstva tudi za krepitev kompetenc, in sicer s posebnim poudarkom na digitalizaciji ter podnebnih spremembah.

Ministrstvo za digitalizacijo je napovedalo, da bo na novo uredilo izobraževanje za starejše, a se od lanskoletne napovedi to še ni začelo izvajati. Slovenija bo upravičena tudi do veliko sredstev za podnebni prehod, vendar ni jasno, koliko in na kakšen način bodo ta sredstva namenjena dokvalifikaciji in prekvalifikaciji delavk_cev ter spodbujanju vseživljenjskega učenja.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Spodbuja naj se vseživljenjsko učenje, zavod za zaposlovanje in javne izobraževalne institucije pa naj nudijo javna izobraževanja in nove programe za dokvalifikacije in prekvalifikacije delavk in delavcev, posebno v luči digitalizacije in pravičnega podnebnega prehoda.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse