Monitoring zaveze

ZAHTEVAMO UKREPE, KI BODO ZAGOTOVILI DIGITALNO VARNOST IN SUVERENOST VSEH LJUDI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: IZPOLNJENA

Zakon je bil sprejet na seji državnega zbora 15. decembra 2022.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje
  • Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Zahtevamo implementacijo evropske uredbe #GDPR in posledično dopolnjenega Zakona o varovanju osebnih podatkov #ZVOP2, ki zamuja že štiri leta. Z njim zamuja tudi ureditev področja varstva osebnih podatkov državljank in državljanov.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura