Monitoring zaveze

ODSTRANITI JE TREBA ŽICO Z MEJE S HRVAŠKO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je z odstranjevanjem žice in ograje začela takoj po nastopu mandata, a delo poteka precej počasneje od pričakovanega. Med razloge za to med drugim verjetno spada pomanjkanje kadrovskih virov v Slovenski vojski, delno pa tudi zaraščenost žice z grmovjem. Do sedaj so izvajalci tako odstranili le nekaj kilometrov rezilne žice. Po poročilu ministrstva za notranje zadeve prednostno odstranjujejo tisto panelno ograjo, ki so jo podrle poplave ali veter.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za notranje zadeve
  • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
  • Vlada Republike Slovenije
  • Slovenska vojska

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Nemudoma naj se odstrani žica na meji. Postavitev žice na mejo predstavlja nehumano in popolnoma nesprejemljivo dejanje, ki ne prispeva k reševanju begunske krize, temveč sporoča agresijo ter je odraz totalitarizma. Prav tako ogroža naravo; trpijo živali in celoten ekosistem na omenjenem področju.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost