Monitoring zaveze

OKREPITI MORAMO MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNO POMOČ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Program za delo koalicije 2022–2026 se problematike mednarodne razvojne pomoči sicer dotakne, a nikjer ne izpostavi neizpolnjene zaveze države, da si bo prizadevala povečati uradno razvojno pomoč (ZRP) na 0,33 odstotka BND do leta 2030. EU je te zaveze ponovno potrdila v novem Evropskem soglasju za razvoj iz junija 2017.

Iz odgovora ministrstva za zunanje zadeve je razvidno, da bodo na tem področju oživili delovanje strokovnega sveta ter prenovili smernice o sodelovanju ministrstva z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na teh področjih, in njihovo mrežo. Prav tako je globalno učenje ponovno postalo eno od prioritetnih področij.

MZEZ je konec leta 2022 ustanovilo Direktorat za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Istega leta je MZEZ tudi precej povečalo Uradno razvojno pomoč (URP), in sicer z 0,19 % BND (2021) na 0,29 % BND (2022), kar pa je bilo kratkoročne narave predvsem zaradi humanitarne pomoči Ukrajini ter odpisa dolga. Maja 2023 je MZEZ sprejelo prenovljene Smernice za sodelovanje z NVO na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) in humanitarne pomoči (MHP), junija 2023 pa tudi Smernice za vključevanje enakosti spolov na področju MRS in MHP. S pomembnim, pa čeprav kratkotrajnim dvigom URP se je MZEZ vsaj realno približalo že večkrat podaljšani zavezi 0,33% BND do 2030. MZEZ je v letih 2022 in 2023 “skoraj podeseterilo” sredstva za mednarodno humanitarno pomoč, v veliki meri s financiranjem prvih odzivov izbranemu strateškemu partnerju na področju mednarodne humanitarne pomoči.

Žal se povečanje URP ni odrazilo v sprejetju Akcijskega načrta, kot strateškega dokumenta, ki bi sistematično začrtal pot do doseganja zastavljenih ciljev, kot tudi smiselnem povečanju financiranja projektov NVO na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki bistveno prispevajo k ozaveščanju domače javnosti in dvigujejo podporo politikam s tega področja.

Kapacitete NVO na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči ter globalnega učenja so se v zadnjih letih zmanjšale, še posebej v luči zmožnosti uspešnega konkuriranja na večje EU projekte.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Slovenija naj uresniči zavezo mednarodni skupnosti ter za programe mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč do leta 2030 nameni 0,33 % BDP s ciljem zmanjšanja neenakosti (s poudarkom na odpravljanju revščine), preprečevanja konfliktov in izkoreninjenja lakote.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost