Monitoring zaveze

PREKINITI JE TREBA DOGOVORE Z MADŽARSKO O SOFINANCIRANJU 2. TIRA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: IZPOLNJENA

Vlada se je opredelila, da je sodelovanje Madžarske oz. tujega kapitala v investiciji v drugi tir železniške proge Divača–Koper nesmiselno. Pripravila je tudi novelo zakona o izgradnji in upravljanju drugega tira, ki bi tudi formalno izključila to možnost. Novela sicer ni bila sprejeta, vendar je vlada izključila sodelovanje tujih investitorjev iz veljavne finančne konstrukcije investicije in tudi ni vodila novih pogovorov v tej smeri. Štejemo lahko, da je izključno državno investitorstvo v drugi tir dejstvo.

Pristojni državni organi:

  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Preprečiti je treba vstop tujega kapitala v izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper, ki bi hkrati pomenil drago posojilo in stavbno pravico, ki bi jo Slovenija podelila madžarskim podjetjem na enem od zemljišč v Luki Koper.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost