Monitoring zaveze

PREKINITI JE TREBA DOGOVORE Z MADŽARSKO O SOFINANCIRANJU 2. TIRA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za infrastrukturo soglaša z nesmiselnostjo sodelovanja Madžarske oz. tujega kapitala v investiciji v drugi tir železniške proge Divača–Koper. V pripravi je novela zakona o izgradnji in upravljanju drugega tira, ki bo tudi formalno izključila to možnost. Ta je sicer že zdaj izključena iz veljavne finančne konstrukcije investicije.

Pristojni državni organi:

  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Preprečiti je treba vstop tujega kapitala v izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper, ki bi hkrati pomenil drago posojilo in stavbno pravico, ki bi jo Slovenija podelila madžarskim podjetjem na enem od zemljišč v Luki Koper.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost