Monitoring zaveze

SLOVENIJA NAJ PODPIRA ŠIRITEV EU NA ZAHODNI BALKAN

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Vlada in predsednik vlade na različnih evropskih sestankih odločno zagovarjata proces pridružitve držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Decembra 2023 je Bosna in Hercegovina dobila status kandidatke za članstvo v EU, decembra 2023 pa je bil pogojno odobren začetek pristopnih pogajanj. Glavne ovire za hitrejši proces pridruževanja BiH so notranje. Decembra 2022 je bila odobrena tudi pridružitev Hrvaške schengenskemu območju, s čimer je bila s 1. 1. 2023 odpravljena mejna kontrola na slovensko-hrvaški meji. Jeseni 2023 je bila sicer spet »začasno« uvedena, a pri tem gre za eno številnih praks, ki so od leta 2015 de facto zmanjšale učinke schengenskega režima prostega prehajanja notranjih meja EU.

Decembra 2022 je za vstop v EU zaprosilo tudi Kosovo, vendar je položaj te države bolj zapleten, saj je pet članic EU ne priznava, odnosi s Srbijo pa so neurejeni in konfliktni. Glede Kosova ni mogoče zaznati izrazitejše aktivnosti slovenske diplomacije – razen organiziranja oz. sodelovanja v periodičnih srečanjih državnic_kov iz regije.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

V EU naj Slovenija zagovarja izvajanje političnih pritiskov na članice, ki neupravičeno blokirajo svoje sosede na Zahodnem Balkanu v procesu pridruževanja EU.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost