Monitoring zaveze

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NAJ SE UKINE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Kljub več pozivom civilne družbe, naj bo čimprej predstavljen način ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vlada še ni predstavila ali naredila nobenih konkretnih korakov v to smer. Predsednik vlade in minister za zdravje sta odpravo zavarovanja v trenutni obliki najprej napovedovala za 1. 1. 2024, v januarju 2023 pa se je rok za “preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja” premaknil v leto 2025. Pri tem ni bilo jasno povedano, ali bo zavarovanje preko komercialnih zavarovalnic dejansko ukinjeno ali zgolj preoblikovano.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance
  • Ministrstvo za zdravje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

polnilno zavarovanje pomeni zasebno financiranje zdravstva, s čimer se odmikamo od ključnega cilja – javnega ter vsem državljankam in državljanom namenjenega zdravstva ne glede na njihove finančne zmožnosti. Poleg tega je zaradi enotnih premij to krivična (regresivna) dajatev, ki ustvarja neenakosti in omogoča profite zasebnim zavarovalnicam na račun zdravstvenega varstva. Namesto dopolnilnega financiranja se mora vzpostaviti nov zdravstveni davek, odmerjen od celotnega dohodka, ki bo povečal obseg javnega financiranja zdravstva.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo