Monitoring zaveze

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NAJ SE UKINE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Aprila 2023 so po napovedih občutnega zvišanja premij dopolnilnega zavarovanja poslanci_ke Gibanja Svoboda v parlamentarno proceduro vložili_e spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je odpravila doplačila za storitve in materiale – podlago za dopolnilno zavarovanje. S tem je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje de facto odpravljeno. 1. 1. 2024 je način financiranja skozi komercialne zavarovalnice nadomestil obvezni zdravstveni prispevek, ki ga ne glede na dohodke in gmotno stanje vsi plačujemo v enaki višini. Ta prispevek je socialno nepravičen in ne povečuje obsega financiranja. Ob sprejemu zakona je vlada napovedala, da naj bi bil že jeseni pripravljen nov, pravičnejši način pobiranja prispevka, vendar je z Zakonom o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin, sprejetim decembra 2023, zgolj definirala način zbiranja enotnega prispevka v višini 35 €.
Zaveza je delno izpolnjena, ker so ukinjena doplačila, ki so bila povod za nastanek dopolnilnega zavarovanja, ni pa bil vzpostavljen nov zdravstveni davek ali socialno pravičen prispevek.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance
  • Ministrstvo za zdravje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

polnilno zavarovanje pomeni zasebno financiranje zdravstva, s čimer se odmikamo od ključnega cilja – javnega ter vsem državljankam in državljanom namenjenega zdravstva ne glede na njihove finančne zmožnosti. Poleg tega je zaradi enotnih premij to krivična (regresivna) dajatev, ki ustvarja neenakosti in omogoča profite zasebnim zavarovalnicam na račun zdravstvenega varstva. Namesto dopolnilnega financiranja se mora vzpostaviti nov zdravstveni davek, odmerjen od celotnega dohodka, ki bo povečal obseg javnega financiranja zdravstva.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo