Monitoring zaveze

VSI MORAJO IMETI DOSTOP DO BREZPLAČNEGA DOSTOPA DO INTERNETA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobene aktivnosti na področju izpolnjevanja te zaveze. Poslali so nam stališče, kjer pravijo, da bi “Zagotavljanje brezplačnega dostopa do interneta vsakomur (na fiksni lokaciji njegovega prebivališča) imelo znaten vpliv na proračun in bi (že na letni ravni) presegalo vsa trenutno zagotovljena večletna sredstva za področje povezljivosti, kot so na voljo SDP-ju.”

Zgoraj zapisani primer so nam poslali iz Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo, kjer domnevajo, da je strošek države za to področje 20 evrov na prebivalca. To nas ne prepriča.

Zagotavljanje brezplačnega dostopa do interneta seveda ni omejeno na plačevanje položnic gospodinjstvom. Brezplačen dostop do interneta lahko zagotavljajo knjižnice, šole (tudi v popoldanskem času), občine in še kdo za bistveno nižjo ceno od ilustrativnih “188.509.440 evrov [sic] letno”.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Država naj vsem omogoči brezplačen širokopasovni dostop do interneta. Na ta način bo zagotovljen dostop do dragocenega javnega vira za različne izobraževalne, družbene, kulturne in gospodarske namene. Posebno pozornost je treba nameniti revnejšim in neurbanim območjem.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura