Monitoring zaveze

SLOVENSKI TISKOVNI AGENCIJI (STA) SE MORA ZAGOTOVITI POVRAČILO ŠKODE, KI JO JE UTRPELA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Prišlo je do premika glede uresničevanja dela zaveze, ki govori o iskanju kazenski odgovornosti vpletenih v finančno izčrpavanje STA pod prejšnjo vlado. Decembra 2023 je policija zaradi neplačevanja javne službe STA na tožilstvo podala kazensko ovadbo proti nekdanjemu direktorju vladnega urada za komuniciranje Urošu Urbaniji zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. S tem je policija na zahtevo državnega tožilstva dopolnila kazensko ovadbo, ki jo je maja 2021 prav zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA proti Urbaniji vložila Pravna mreža za varstvo demokracije.

Vlada je že v letu 2022 odpravila sporno uredbo o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA), ki je bila podlaga za finančno izčrpavanje agencije pod prejšnjo vlado. Hkrati je vlada poplačala vse neplačane obveznosti do STA iz tega obdobja. Z novo pogodbo in rednimi sprotnimi plačili je zagotovila stabilno financiranje javne službe STA iz javnih sredstev.

Na podlagi dostopnih virov ni podatkov, da bi STA zahtevala ali vlada pripravljala povračilo škode, ki jo je STA utrpela zaradi neplačevanja javne službe pod prejšnjo vlado, ko je med več kot 300 dni trajajočo blokado ostala brez številnih kadrov.

Opombe

Še vedno pa ureditev financiranja in upravljanja STA ne zagotavlja sistemskih rešitev, ki bi agencijo dolgoročno varovale pred tveganji za neodvisnost in finančno vzdržnost javne službe.

Revizija računskega sodišča, ki preiskuje delovanje STA v obdobju med letoma 2019 in 2022, naj bi med drugim ugotovila, ali je dosedanja ureditev upravljanja in financiranja STA zagotavljala pogoje za učinkovito opravljanje javne službe.

Medtem Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravlja sistemske rešitve za upravljanje in financiranje STA v novem zakonu o STA. Pri tem se po dostopnih informacijah opira na ureditev, ki velja za mehanizem “državne pomoči” in ga posebej regulira Evropska unija. Tovrstno opredelitev financiranja STA z javnimi sredstvi pa je pred Evropsko komisijo sprožila in zanj dobila soglasje prejšnja vlada.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo
  • Urad vlade za komuniciranje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Zaradi nezakonitega, sistematičnega in namernega finančnega izčrpavanja s strani vlade in UKOM se mora popraviti škoda, ki je bila storjena STA, vsi vpleteni v uničevanje agencije pa morajo odškodninsko in kazensko odgovarjati.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture