Monitoring zaveze

ŽVIŽGAČI MORAJO BITI ZAKONSKO ZAŠČITENI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Vlada je pripravila predlog zakona o zaščiti prijaviteljev, ki je novembra 2022 prestal prvo obravnavo v DZ, v drugem branju pa je dobil še zeleno luč matičnega odbora za pravosodje. Zakon uvaja zaščito žvižgačev v javnem in zasebnem sektorju.

Zakon bi moral ščititi vse žvižgače, trenutna ubeseditev pa tega ne omogoča, saj so področja uporabe omejena, poleg tega predlog ne ureja obravnave anonimnih prijav, kar ni v skladu z najboljšimi praksami in trendi na tem področju.

Predlog bi moral poleg tega dajati več pravic žvižgačem, opozarjajo pa tudi na nizke predvidene kazni za izvajanje povračilnih ukrepov in na pomanjkanje ukrepov za psihosocialno pomoč žvižgačem. Opozarjajo še na razmeroma nedorečene posledice predloga zakona in pomanjkanje načrta njegove uveljavitve.

Opombe

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Nemudoma je treba implementirati evropsko Direktivo 2019/1937 za zaščito žvižgačev, jih z novim zakonom sistemsko obvarovati ter zagotoviti varno prijavo sumov nepravilnosti.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice