Monitoring zaveze

POLITIČARKAM IN POLITIKOM TER JAVNIM URADNICAM IN URADNIKOM, KI NE MOREJO POJASNITI IZVORA SVOJEGA PREMOŽENJA, JE TREBA TO PREMOŽENJE ODVZETI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobenih konkretnih aktivnosti za uresničevanje te zaveze. Namerava pa predlagati spremembe Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), s čimer naj bi bilo poskrbljeno za učinkovitejši odvzem nezakonito pridobljenega premoženja. V načrtu je tudi ustanovitev posebnega organa za učinkovitejše upravljanje zaplenjenih sredstev. Po navedbah državnih organov so spremembe in dopolnitve ZOPNI zaradi drugih prioritet dela in postopka usklajevanja evropske direktive s tega področja zamaknjene v leto 2024.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Sprejeti je treba ustrezno zakonsko podlago za odvzem nepojasnjenega premoženja, ki mora biti nadzorovano še vsaj 5 let po prenehanju opravljanja funkcije.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice