Monitoring zaveze

IZBOLJŠATI JE TREBA KAKOVOST IN OBSEG JAVNIH STORITEV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: PRELOMLJENA

Vlada ni pripravila celovitega načrta za izboljšanje in povečanje dostopa do kakovostnih javnih storitev. V proračunu za leto 2024 je, v relativnem znesku, najbolj skrčen prav proračun Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki prvenstveno skrbi za socialno varnost državljank_ov. Na začetku leta 2024 je bilo brez osebnega zdravnika 137.091 ljudi, kar je celo 5151 več kot leto pred tem. Več kot 17.000 ljudi čaka na sprejem v domove za starejše, med njimi pa je 2.000 vlog, ki so jih strokovne službe označile kot nujne. Prostorsko stisko v študentskih domovih vlada še zmeraj primarno rešuje s subvencijami za zasebno namestitev študentk_ov, v prihodnjih letih pa načrtuje gradnjo treh študentskih domov s skupno kapaciteto 680 ležič na območju Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Vlada ne pripravlja spremembe zakonodaje na področju 100 % javnega financiranja zasebnih osnovnih šol.

Na Ministrstvu za zdravje v kontekstu dostopnosti do zdravstvenih storitev poudarjajo, da je s sprejetjem “Usmeritev zdravstvene politike za leti 2024 in 2025” zarisana smer, ki bo že brez zakonskih sprememb omogočala večjo dostopnost do zdravstvenih storitev. Napovedujejo ukrepe na področju izboljšanja delovnih pogojev, digitalizacije in vpeljevanja učnih ambulant.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Pripraviti je treba načrt za izboljšanje in povečanje dostopa do kakovostnih javnih storitev v Sloveniji ter se zavezati, da se večji delež javnih sredstev nameni za socialno varnost in javne storitve, kot so javno šolstvo, zdravstvo, sociala ipd. Pripraviti in uresničiti je treba načrt implementacije Evropskega stebra socialnih pravic, v ta proces pa morajo biti vključene institucije EU, nacionalni, regionalni in lokalni organi, socialni partnerji ter civilna družba.

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve