Monitoring zaveze

POTREBUJEMO SUVERENO IN VARNO DIGITALNO OKOLJE, KI TEMELJI NA ODPRTOKODNIH SISTEMIH

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

V odgovoru, ki ga je posredovalo Ministrstvo za digitalno preobrazbo ne zaznamo nobene aktivne želje ali spodbude k uvedbi ali aktivnem spodbujanju javne objave kode, ki je bila kupljena z javnim denarjem.

Ob pregledu 30 naključnih javnih naročil, izvedenih do konca oktobra 2023 pod šifro CPV 48000000 in podrejenih CPV kodah (Programski paketi in informacijski sistemi), nismo zasledili niti enega, ki bi zahtevalo objavo kode ali v razpisni dokumentaciji kako drugače preferiralo ponudnike, ki so kodo sposobni in pripravljeni objaviti in predati v (vsaj nekomercialno) rabo javnosti.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Od vlade zahtevamo, da je programska oprema, ki je plačana z javnim denarjem, tudi sicer javna: njena koda mora biti odprta in na voljo za (vsaj nekomercialno) uporabo vsem. Če to ni mogoče, naj izvajalec materialne avtorske pravice prenese na naročnika. Državna infrastruktura je skupno dobro in to velja tudi za digitalno infrastrukturo. Potrebna je vzpostavitev digitalnega okolja, ki temelji na odprtokodnih sistemih, poveča dostopnost digitalizacije in izboljša varnost (obdelave podatkov).

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura