Monitoring zaveze

OKREPITI JE TREBA DUŠEVNO ZDRAVJE DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za zdravje je novembra 2022 pripravilo novelo Zakona o duševnem zdravju. Z vzpostavitvijo 30 novih oddelkov naj bi omogočili odpravo protiustavne prezasedenosti varovanih oddelkov, v katerih dostojanstvo pacientov ni bilo zagotovljeno, skrajšale naj bi se nedopustno dolge čakalne dobe za sprejem. Ukrepov za izboljšanje stanja na področju psihoterapije MZ doslej ni pripravilo, je pa vlada za 45 mest povečala razpisana mesta za študij psihologije. Minister je zakone o psihološki dejavnosti in psihoterapiji napovedal za konec leta 2023. V okviru MZ je bil ustanovljen Sektor za duševno zdravje in demenco, deluje tudi medresorska skupina. Na področju deinstitucionalizacije je MDDSZEM novembra pripravilo razpis za gradnjo 850 manjših bivalnih enot za odrasle, ki so upravičeni do institucionalnega varstva.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Potrebujemo konkretne ukrepe na področju promocije duševnega zdravja, preventivne aktivnosti, destigmatizacijo in deinstitucionalizacijo. Treba je zagotoviti zadostne in enakomerno razporejene vire obravnave in pomoči ter usklajeno medresorsko sodelovanje in vključevanje civilne družbe na področju duševnega zdravja na državni, regionalni in lokalni ravni. Sprejeti je treba zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki bo strokovno umestil to področje v sistem javnega zdravstva in omogočal dostopnost ter primerno strokovno raven storitev.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo