Monitoring zaveze

ZMANJŠATI JE TREBA ONESNAŽENOST ZRAKA ZARADI MOTORNEGA PROMETA V MESTIH

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Zaenkrat nimamo ustreznih nacionalnih podlag in usmeritev, ki bi spodbujale k umirjanju prometa v mestih (znižanje hitrosti v mestih na 30 km/h) ter znižanju hitrosti na AC in glavnih cestah, kar dokazano znižuje onesnaženost zraka. Ni ustreznih strategij in regulacij, na podlagi katerih bi se mesta bolj pogumno odločala za uvedbo območij brez emisij (nizkoemisijske cone – LEZ, ultra nizkoemisijske cone – ULEZ). Prav tako doslej še niso bili storjeni dovoljšnji koraki v smeri učinkovitejšega in čistejšega javnega potniškega prometa v mestih (v prihodnjih letih sicer pričakujemo večji delež čistejših vozil, predvsem električnih avtobusov), še manj pa v smeri omejevanja osebnih vozil.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zahtevamo sprejem ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka v mestih, kot so različne oblike nizkoemisijskih con, ustrezna parkirna politika, regulacija pretočnosti, strateške omejitve hitrosti, učinkovit in čist javni potniški promet, zelena mestna logistika ter ustrezne površine za kolesarke in kolesarje ter peške in pešce.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura