Monitoring zaveze

JAVNIH DOBRIN IN STORITEV SE NE SME SPREMINJATI V TRŽNE (DEKOMODIFIKACIJA)

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Ministrstvo za okolje in prostor se do sedaj ni opredelilo do zaveze, poleg tega pa ni mogoče zaznati nobenih dejavnosti, usmerjenih v izpolnjevanje te zaveze.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za naravne vire in prostor
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Nemudoma moramo ustaviti procese prekvalificiranja javnih dobrin (npr. voda) in storitev (npr. zdravstvo) v tržne (komodifikacija) in obrniti že izvršene procese ter komodificirane dobrine ali storitve vrniti nazaj v področje javnega. Sprejeti je treba moratorij na procese privatizacije in komodifikacije javnih storitev.

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve