Monitoring zaveze

ONEMOGOČITI JE TREBA DAVČNE OAZE TER ZAUSTAVITI DAVČNO TEKMO PROTI DNU, DAVČNO IZOGIBANJE IN DAVČNE UTAJE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Sklepamo lahko, da Slovenija kot članica EU še vedno podpira dogovore o davčnih pravilih v sklopu OECD. Na to nakazuje tudi odgovor Ministrstva za finance, ki niti z besedo ne omenja sodelovanja Slovenije v pogovorih, ki potekajo na ravni Združenih narodov.

Iz koalicijske pogodbe izhaja, da se bo Slovenija kot aktivna članica EU zavzemala za »proaktivno držo znotraj EU na področjih, kjer je nujno potrebna večja učinkovitost za to, da EU ostane razvojno konkurenčna na svetovni ravni, ob hkratnem preprečevanju okoljskega, socialnega in davčnega dumpinga«. Kljub temu iz odgovora ministrstva izhaja, da sta še naprej v uporabi seznama nesodelujočih držav na davčnem področju, ki namensko izpuščata države članice EU. Iz poročila Tax Justice Network iz leta 2021 izhaja, da je pet od dvajsetih davčnih oaz, ki spodbujajo davčni dumping na področju korporativnega davka, v EU.

Opombe

Kar se te zaveze tiče, deluje, da resnejših sprememb ni.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Potrebna je sprememba mednarodnega davčnega sistema. Tako v Sloveniji kot tudi na mednarodni ravni moramo zagotoviti transparentnost poslovanja in lastništva podjetij in skladov. Prav tako moramo podpreti ustanovitev globalnega davčnega organa pod okriljem Združenih narodov in s tem resnično vključujočo globalno reševanje problematike davčnega izmikanja.

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve