Monitoring zaveze

POTREBNA JE CELOSTNA IN POSTOPNA DAVČNA REFORMA ZA PRAVIČNO PORAZDELITEV BOGASTVA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Nekatere dejavnosti za davčno reformo v skladu z zavezo so že stekle (npr. novela zakona o dohodnini), na celovitejšo davčno reformo pa bo treba po informacijah Ministrstva za finance še počakati.

Opombe

Konec leta 2023 in na začetku 2024 so na Ministrstvu za finance ustanovili delovne skupine za celovito davčno reformo. Zaveza je torej v izvajanju.

Konec leta 2021 je imelo po podatkih revije Manager 100 najbogatejših Slovencev_k v lasti 7,1 mrd, konec leta 2023 pa 8,7 mrd €.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Pripraviti je treba načrt za celostno postopno in pravično davčno reformo v smeri pravičnejše in progresivne porazdelitve obdavčitve prihodka ter premoženja oziroma odprave skupne regresivnosti davkov in prispevkov. Potrebujemo prerazporeditev ter večjo obremenitev za bogatejše in prekomerno potrošnjo ter zmanjšanje obremenitev za tiste z nižjimi prihodki. Davki na premoženje, dobiček in dediščine ter davki na porabo naravnih virov in energije morajo postati progresivni. Socialna kapica je povsem nesprejemljiv ukrep, ki se ga ne sme uvesti.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve