Monitoring zaveze

POVEČA NAJ SE OBDAVČITEV KAPITALA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Po informacijah Ministrstva za finance se pripravlja davčna reforma, ki bo urejala tudi področje te zaveze, vendar se dejavnosti trenutno še ne izvajajo.

Opombe

Glede na podatke SURS se davki na kapital niso bistveno spreminjali od 1. četrtletja 2018 do 3. četrtletja 2023. Četrtletna dinamika niha (to je običajno), a ni videti, da bi davki na kapital začeli zajemati večji delež med vsemi prihodki države ali med vsemi prejetimi davki. Davčna reforma, ki naj bi vključevala tudi spremembo davka na kapital, se sicer napoveduje, a v praksi rezultatov ni.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

V Sloveniji imamo med vsemi članicami EU drugi najnižji delež davkov na kapital v vseh zbranih davkih. Zato je treba uvesti višjo in progresivno davčno obremenitev kapitala, kapitalskih dobičkov in dobičkov podjetij ter lastnine nad določenim pragom, kar bo prispevalo tudi k zmanjševanju neenakosti v družbi, financiranju javnih storitev in socialne države.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve