Monitoring zaveze

SPODBUJATI JE TREBA SAMO TRAJNOSTNI TURIZEM

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Leta 2022 je bila sprejeta Strategija slovenskega turizma 2022–2028 , ki je trajnostni turizem opredelila kot eno od ključnih razvojnih in promocijsko-tržnih vodil slovenskega turizma.

Slovenija se že več kot 10 let promovira kot zelena turistična destinacija. Z novo strategijo se krepi prizadevanje, da bi dejanska turistična ponudba izpolnjevala to obljubo. Pri tem je ključno orodje Zelena shema slovenskega turizma, ki turistični gospodarski sektor že sedem let sistematično spodbuja in podpira pri uvedbi trajnostnih praks.

Ocenjujemo, da je to primer dobre prakse državnega spodbujanja zelene transformacije sektorja.

Javni razpisi, ki jih je l. 2022 in 2023 upravljalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport s sredstvi iz Sklada za okrevanje in odpornost, sklada React EU in državnega proračuna (obnova ali izgradnja novih turističnih namestitev, gorski centri, turistične namestitve ter javna turistična infrastruktura, zelene sheme) so dokaj skladni s predvolilno zavezo.

Opombe

Ministrstvi za infrastrukturo in gospodarstvo sta marca 2023 sprejeli Program za večjo letalsko povezljivost Slovenije 2023–2025, v katerem se nadaljuje škodljivo subvencioniranje tujih letalskih prevoznikov iz proračuna RS (5,6 mio € letno, skupaj 16,8 mio €).

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Ohranjena narava mora predstavljati ključen razvojni vir. Turistične vsebine morajo temeljiti na spoštovanju lokalnih tradicij, doživljanju destinacije s poudarkom na interpretaciji (tako naravne kot kulturne) dediščine, upoštevanju nosilne zmogljivosti ter trajnostni mobilnosti in trajnostni oskrbi s hrano. Trženje Slovenije kot turistične destinacije je treba (ne glede na pandemijo) osredotočiti na domači in bližnje trge. Oblikovati je treba smernice in predpise za spodbujanje in podporo trajnostnemu turizmu, ki je del krožnega gospodarstva in prispeva k blaženju podnebne in biodiverzitetne krize, ustvarja pravično plačana zelena delovna mesta ter na vzdržen način zadovoljuje potrebe gostiteljskih skupnosti, obiskovalk in obiskovalcev ter turističnega gospodarstva. Kazalniki uspešnosti turistične industrije se morajo od množičnosti (prenočitev, obiska) premakniti h kakovosti ponudbe (okoljski certifikati in sistemi ravnanja z okoljem, ogljični in vodni odtis turizma, zaposlitve za polni delovni čas, gostota turistov, dodana vrednost).

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve