Monitoring zaveze

USTAVITI JE TREBA PRIVATIZACIJO IN RAZPRODAJO DRŽAVNEGA PREMOŽENJA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: PRELOMLJENA

Prenovljen Zakon o Slovenskem državnem holdingu je bil v Uradnem listu objavljen 4. 11. 2022. V roku šestih mesecev naj bi bila v Državni zbor poslana prenovljena strategija upravljanja državnih naložb. Januarja 2024 se je v medijih pojavila informacija, da je osnutek nove strategije upravljanja naložb države pripravljen in je v usklajevanju. Dejavnosti torej potekajo, ali pa bodo šle v smer izpolnjevanja zaveze ali ne, bo mogoče oceniti šele kasneje.

SDH je decembra 2023 izstopil iz lastništva družbe Salamon d. o. o. Državni delež (30,6 %) je bil prodan za 3,6 mio € družbi B-Solventa d. o. o.

Novembra 2023 je SDH pričel s postopkom prodaje 100 % deleža Mariborske livarne Maribor (MLM). Gre za podjetje, ki predstavlja enega največjih industrijskih zaposlovalcev v Mestni občini Maribor (MOM) in širši regiji (leta 2023 je zaposlovala okoli 350 delavk_cev). Država je 100 % lastništvo nad družbo ponovno prevzela leta 2013. Postopek prodaje še ni zaključen, vendar s strani predstavnikov_c SDH in vlade prihajajo signali naklonjenosti popolni privatizaciji podjetja.

Tudi v mandatu aktualne vlade se nadaljuje privatizacija poštnih storitev z uvajanjem pogodbenih pošt. Teh je bilo februarja 2024 že 168 (cca. 30 % vseh poštnih poslovalnic), kar je približno 28 več kot tri leta pred tem.

Ker ni prišlo do zakonske opredelitve pridobitne in nepridobitne dejavnosti, se posledično tudi ni zagotovilo, da bi se dobički od pridobitnih dejavnosti pričeli prelivati v nepridobitne.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Državno lastništvo je v določenih primerih izjemnega pomena (ključna infrastruktura, javne dobrine in storitve, gospodarske in druge javne službe ipd.), zato ga moramo v takih primerih ohranjati. Analizirati je treba dosedanje privatizacije in njihove posledice, podjetja pa v primeru izkazane škode za nacionalni interes ponovno vrniti v državno in delavsko upravljanje. Preiti moramo na model upravljanja državnih podjetij na demokratičen način – povečanje lastništva med zaposlenimi v podjetju ter nastavitev organov upravljanja in nadzora s strani delavk in delavcev. Zakonsko se mora opredeliti pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter zagotoviti, da se dobički iz pridobitnih prelivajo v financiranje nepridobitnih delov.

Zahtevo ureja delovna skupina: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve