Monitoring zaveze

POVEČA NAJ SE KOŠARICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobene aktivnosti, ki bi neposredno vplivala na uresničevanje te zaveze. Z odpravo doplačil se je sicer košarica pravic iz OZZ vsaj formalno avtomatično razširila, dejansko pa to zavarovancem_kam ni prineslo novih pravic. Nasprotno, načrtovane “prevetritve” košarice zbujajo bojazen, da se bo ta krčila.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • Zdravstveni svet

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Kritje stroškov s strani javnega zdravstvenega zavarovanja je treba razširiti po vrstah in obsegu storitev (npr. za storitve s področja zobozdravstvenega varstva, psihoterapije in fizioterapije ter za nekatere pripomočke). V novem zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je treba določiti seznam zdravstvenih pravic, ki jih pokriva javno financiranje.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo