Monitoring zaveze

VSI MORAJO IMETI ZAGOTOVLJEN DOSTOP DO OSNOVNIH ENERGETSKIH STORITEV, KOT STA USTREZNO TOPLO IN RAZSVETLJENO STANOVANJE TER ZAGOTOVLJENO DELOVANJE OSNOVNE ELEKTRIČNE OPREME

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Koraki k priznavanju pravice do osnovnih energetskih storitev, ki bi zajemala dostop do čiste energije, pošteno ceno energije, prepoved odklopa, dostop do kakovostnih in učinkovitih domov, skupnostno lastništvo ter univerzalen dostop do osnovnih storitev, zaenkrat niso bili narejeni. Hkrati je bila naknadno odpravljena z Zakonom o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo sprejeta zahteva (13. člen), da morajo državna in občinska podjetja pri investicijah v elektrarne na obnovljive vire energije, ki imajo večjo kapaciteto od 250 kWp, 25 % elektrike brezplačno preusmeriti h gospodinjstvom. Ta zahteva bi lahko, v kolikor ne bi bila odpravljena, igrala pomembno vlogo pri zagotavljanju dostopa do energije. Vendarle so bile na tem področju izvedene tudi nekatere dejavnosti, ki so koraki v smer delnega izpolnjevanja zaveze. Novembra 2023 je bil sprejet nov akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine, za izvedbo katerega bo v obdobju 2024–2026 namenjih 33,8 mio evrov, od tega glavnina za investicijske ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ter za vključevanje energetsko revnih v energetske skupnosti. Prav tako je korak v pravo smer napoved novih razpisov Eko sklada za zmanjševanje energetske revščine, tako kot tudi izvajanje trenutno odprtih razpisov za podporo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Vzpostavi naj se zakonska pravica državljank in državljanov do zagotovljenega dostopa do osnovnih energetskih storitev in potreb, kot sta ustrezno toplo in razsvetljeno stanovanje ter zagotavljanje delovanja osnovne električne in elektronske opreme. Pravno zavezujoča pravica do osnovnih energetskih storitev bi lahko zagotovila pravno zaščito in opolnomočila ranljive skupine ljudi. Elementi pravice do osnovnih energetskih storitev so dostop do čiste energije, poštene cene energije, prepoved odklopa, skupnostno lastništvo, kakovostni in učinkoviti domovi ter univerzalen dostop do osnovnih storitev.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura