Monitoring zaveze

PODPIRATI JE TREBA STANOVANJSKE ZADRUGE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada od nastopa mandata ni izvajala aktivnosti, ki bi sledile izpolnjevanju zaveze, kljub temu, da je bila označena za prioritetno do konca leta 2022. Civilna družba je že v začetku lanskega leta pripravila predlog zakona o stanovanjskih zadrugah, a se vlada predloga, glede na znane podatke, sploh še ni lotila. Na kratkem sestanku s predstavniki MSP je bila podana načelna podpora zadrugam, a brez zavez in brez časovnice. Načelno podporo imajo stanovanjske zadruge, z izjemno Janševe vlade, že od Cerarjeve vlade, a za zagon so nujno potrebne konkretne spodbude in ukrepi, zato zavezo trenutno ocenjujemo kot nedotaknjeno.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Zagotovi naj se sistemska ureditev in podpora razvoju stanovanjskih zadrug, ki bodo dolgoročno ponujale dostopna, kakovostna in stabilna stanovanja. Zakonsko naj se definira, katere stanovanjske zadruge so lahko deležne javne podpore v obliki dostopnih nepovratnih in povratnih sredstev ter ugodnega dostopa do zemljišč. Obenem naj se z zakonom zaščiti zadružna stanovanja pred privatizacijo in špekulativnim ravnanjem.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja