Monitoring zaveze

AKTIVNO JE TREBA ZAGOTAVLJATI SOCIALNI DIALOG

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Takoj po vzpostavitvi nove vlade je Ekonomsko-socialni svet (ESS) ponovno začel delovati. Socialni partnerji so se od vzpostavitve nove vlade redno srečevali in razpravljali o vladnih ukrepih na različnih področjih, uskladili_e so tudi že več zakonodajnih predlogov. Po velikih poplavah lani avgusta pa je vlada enostransko sprejela dva ‘interventna’ zakona, ki posegata tudi na področja, ki bi jih v skladu s pravili o delovanju ESS, morali obravnavati s socialnimi partnerji, a tega niso storili. Tako interventni zakon o omejevanju posledic poplav kot interventni zakon na področju zdravstvenega sistema nista bila obravnavana na ESS, zato zavezo ocenjujemo kot delno izpolnjeno.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Socialni partnerji, ki so člani Ekonomsko-socialnega sveta, morajo biti aktivno vključeni v procese odločanja o vseh temah, ki so predmet pravil o delovanju ESS in pri nastajanju razvojnih dokumentov Slovenije.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse