Monitoring zaveze

AKTIVNO JE TREBA ZAGOTAVLJATI ENAKOST SPOLOV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: IZPOLNJENA

Takoj po vzpostavitvi nove vlade je ponovno začel delovati Ekonomsko-socialni svet. Socialni partnerji se od vzpostavitve nove vlade tako redno srečujejo in razpravljajo o vladnih ukrepih na različnih področjih. Uskladili pa so tudi že vrsto zakonodajnih predlogov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Pripraviti je treba sistematično analizo vseh zakonov, predpisov in ukrepov z vidika spolne neenakosti, ki vključuje pravice transspolnih in nebinarnih oseb. Statistične podatke po spolu je treba zbirati usklajeno in primerljivo, in sicer na družbenem, ekonomskem ter socialnem področju. Začne naj se s celovito zbiranje podrobnejših razčlenjenih podatkov v zvezi z vsemi oblikami nasilja nad ženskami in spolnimi manjšinami, ki bo omogočalo ustrezne preventivne in korektivne ukrepe.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice