Monitoring zaveze

POVEČA NAJ SE OBSEG FINANCIRANJA JAVNEGA ZDRAVSTVA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema je sicer zagotovil več sredstev, predvsem za skrajševanje čakalnih vrst, vendar sistemski vir financiranja javnega zdravstva ni bil povečan. Doslej ni informacij o nadaljnjih korakih, s katerimi bi se povečal obseg financiranja.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance
  • Ministrstvo za zdravje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Javna sredstva za zdravstvo se morajo povečati s sedanjih 6 odstotkov BDP na 10 odstotkov, in sicer postopno po enoodstotni letni stopnji. To naj se doseže s pomočjo novega zdravstvenega davka.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo