SODELOVANJE DELAVCEV PRI (SO)UPRAVLJANJU, DOBIČKU IN (SO)LASTNIŠTVU

Zahtevamo ustrezno zakonsko ureditev, ki bo spodbujala ekonomsko demokracijo in bo omogočila udeležbo delavk in delavcev pri delitvi dobička, delavsko (so)lastništvo in (so)upravljanje. Spodbujati je treba delavsko zadružništvo, socialno podjetništvo in druge oblike delavskega soupravljanja.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice

Oddan 17. 11. 2021 ob 18:58

Izteka se mandat upravi Gen-I. Medtem ko je polovična lastnica Gen-I družba Gen Energija, je preostalih 50 odstotkov v lasti družbe Gen-EL. Ta je v polovični lasti Gen-I, po četrtino pa imata v rokah Elektro Ljubljana in Gen Energija. Če se Gen-EL na skupščini ne strinja s predlogom Gen Energije, predlog ni sprejet. Poglejmo to kolobocijo in ta politično-pravni konstrukt in ga postavimo v pravo luč. Čeprav imajo vse navedene firme status pravne osebe, so v bistvu v državni lasti in še bolj natančno v javni lasti, titular javne lastnine pa ni država kot takšna, čeprav ima RS status pravne osebe, ampak je titular ljudstvo. Torej javna lastnina ni nič drugega kot skupna lastnina fizičnih oseb –državljanov RS. Vse ostalo lastništvo je „izvedeno“ in gre v bistvu za mandatna razmerja, ki temeljijo na skupni javni lastnini, in sicer enako kot pri pravnih osebah zasebnega prava, kjer imajo organi mandat upravljanja skupne lastnine, s katero nastopajo na trgu (npr. uprave, nadzorni odbori). Čeprav je zaradi nastopanja v pravnem prometu in odgovornosti do upnikov lastnik skupne lastnine podjetje, „zlata lastniška nit“ med lastniki (fizičnimi osebami) in podjetjem ni nikoli pretrgana. Brez te niti zasebni lastniki ne bi mogli „nastavljati“ menedžmenta, vplivati na poslovanje in zahtevati dela dobička. Tudi delničarstvo te „zlate niti“ ne pretrga, razen tam, kjer sme lastnik delnice zahtevati le donos. „Zlata nit“ je pogosto jabolko spora med lastniki in menedžmentom, ki se skuša te niti znebiti ali jo omejiti, in temu jabolku spora se reče korporativno upravljanje. V primeru javne ali prej družbene lastnine pa je „zlata nit“ še toliko bolj zamegljena, ker se ta nit prede v kompleksnosti družbenih antagonizmov. Tisti, ki imajo mandat za upravljanje skupne javne lastnine, se prav tako skušajo otresti „zlate niti“ v razmerju do titularja in skušajo igrati vlogo zasebnega lastnika. To vlogo podpirajo tudi mediji, zato ne čudi naslov: Izteka se mandat upravi Gen-I, lastniki bodo skušali doseči dogovor. Tako imenovani lastniki pa seveda niso nič drugega kot ekonomski lastniki, ki skušajo zase in svoja (politična) omrežja iztržiti kar čim več preko individualnih in podjemnih pogodb, nagrad in drugih privilegijev, medtem ko je v marsikateri javni organizaciji, vključno z državnimi organi, del zaposlenih na minimalnih plačah. Ta „rešitev“ omogoča, da iz ljudstva raste vladajoči (parazitski) razred. Sedanja rešitev upravljanja (gospodarjenja) z javno lastnino je del „družbene pogodbe“ tranzicijske politike, ki sta ji asistirala ekonomska in pravna stroka. Vprašanje je, ali je katera politična stranka sploh zainteresirana, da v skrbi za skupno dobro javnim zavodom, javnim podjetjem in javnim gospodarskim družbam preko zakonodaje podeli mandat upravljanja zaposlenim v teh organizacijah in hkrati jasno ohranja „zlato nit“ s titularjem javne lastnine. Naivno bi bilo tudi misliti, da sta sebičnost in pohlep samo lastnost zasebnih lastnikov.

Za komentiranje se moraš prijaviti ali registrirati.

Komentarji naj bodo konstruktivni in prijazni, saj nam bodo lahko tako pomagali pri pripravi jasnih zahtev in pričakovanj, ki jih bomo predstavili strankam. Razpravo bomo moderirali, zato neprimerni zapisi ne bodo ugledali luči sveta.

Glas ljudstva trenutno sestavlja 96 organizacij in civilnodružbenih iniciativ.

Zavod Global, Društvo SMETUMET so.p., Transparency International Slovenia, Center za slovensko književnost, Danes je nov dan, Protestival, Vitra Cerknica, Kulturni center Danilo Kiš, Ljubljana, Destilator klub, Zavod za kulturo raznolikosti Open, Društvo informacijski center Legebitra, Slovenska filantropija, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, sindikat taksistov pri SDPZ, IPoP - Inštitut za politike prostora, PIC - pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Aktiv delavk in delavcev v kulturi, Odbor za pravično in solidarno družbo, IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Društvo ŠKUC, Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip", Amnesty International Slovenije, Forum za enakopraven razvoj, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva -ZaNas, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Inštitut 8. marec, Avanta Largo, Društvo za preučevanje rib Slovenije - DPRS, Zavod Exodos Ljubljana, Mladi za podnebno pravičnost - MZPP, Pravna mreža za varstvo demokracije, Društvo Ženska svetovalnica, Alternativna akademija, Zavod TransAkcija, Mirovni inštitut, Sindikat Mladi plus, Plesni Teater Ljubljana, Društvo UP Jesenice, Društvo Parada ponosa, Društvo za nenasilno komunikacijo, Protestna Ljudska Skupščina, Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi, ZAVOD KONC, so.p., Zavod REVIVO, zavod PROJA, Zavod Nefiks, SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana, Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, Forum za demokracijo, Ženski lobi Slovenije, Zavod Tri, Greenpeace Slovenija, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Zavod Državljan D, Združenje ROVO, Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje, Maska Ljubljana, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Zavod Krog, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, PIU, zavod za vizualno umetnost, Organizacija za participatorno družbo, Društvo Mestni Center Mobilnosti, OPRO, zavod za aplikativne študije, Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico, Ustanova Fundacija Sonda, GT22, Iniciativa mestni zbor Maribor, Društvo Prostor, gibanje Koga bomo volili, Ekologi brez meja, Zavod Voluntariat - SCI Slovenia, Emanat, zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, društvo Landezine, Inštitut za ekologijo, Društvo Ostržek, društvo za zaščito pravic otrok in mater samohranilk, Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce, Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, Gibanje Sinteza, Koalicija Civilne Družbe SINTEZA-KCD, Društvo Aktivni Državljan SINTEZA-AD, Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema, Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB, Endozavest - društvo za ozaveščanje o endometriozi, Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta, Zavod Koroška Pride, Zveza Modro-bela ptica, Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, Zavod Bob, Ustanova Fundacija BiT Planota.

Podpri iniciativo kot organizacija

Če bi se radi aktivno vključili v iniciativo, pomagali pri širjenju glasu ali pa predlagali konkretne zahteve iz svojega področja, nam pišite na info@glas-ljudstva.si!

Pridruži se kot posameznik_ca

Za začetek nam zaupaj svoj e-naslov in ostani na tekočem z dogajanjem.

Z oddajo se strinjaš, da Danes je nov dan tvoj e-naslov hrani in ti občasno pošlje elektronsko sporočilo z vsebino, vezano na Glas ljudstva. Tvojega e-naslova ne bomo izdali nikomur (niti drugim sodelujočim organizacijam).