Monitoring zaveze

OMEJITI JE TREBA ZUNANJE OGLAŠEVANJE V JAVNEM PROSTORU

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada problematike oglaševanja v javnem prostoru ne obravnava, in nič ne kaže, da bi na tem področju želela predstaviti kakršne koli rešitve.

Zaradi reorganizacije ministrstev in pristojnosti se zdi, da bodo ukrepi na tem področju obravnavani šele bistveno kasneje.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje in prostor
  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Sprejeti je treba jasne in celovite ukrepe za ustavitev poplave komercialnega oglaševanja v javnem prostoru. Zahtevamo prepoved oglaševanja na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih. Prav tako zahtevamo omejitev oglaševanja na vseh zemljiščih, ki se nahajajo na poselitvenih območjih. Ključna ukrepa sta prepovedi reklamnih panojev velikega formata (“jumbo plakatov”) in svetlobnega oglaševanja. Strožja regulacija oglaševanja naj velja tako za postavljanje trajnih kot začasnih objektov in tudi za postavljanje naprav ali predmetov, s pomočjo katerih poteka oglaševanje. V mestnih okoljih je treba sprejeti regulacije, ki bodo prepovedale zunanje oglaševanje tako na javnih kot zasebnih zemljiščih in skrbele za varnost, zdravje in kakovost bivanja ljudi.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura